ลอนดอนมีแผนจะสร้างสระว่ายน้ำ Loft 10 สูงโปร่งใส

- Aug 28, 2015 -

ช่องผ่านสระว่ายน้ำ ผู้อยู่อาศัยสามารถแลกเปลี่ยนระหว่างสองอาคาร เพราะสระว่ายน้ำที่ทำจากกระจกใส และ เมื่อท่านจะว่ายน้ำในสระ จะมีความรู้สึกลอยกลางอากาศ


สถาปนิกพูด จะสร้างสระว่ายน้ำใหม่ พัฒนาจำกัดสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม ปัจจุบัน สระว่ายน้ำคาดว่าจะเสร็จสิ้นตามเวลาที่ไม่ได้มีประกาศ มันเป็นที่เข้าใจว่า สระว่ายน้ำของอาคารที่ราคาสูงมาก ซึ่งขายห้องถึงน้อย 940,000


คู่ของ:รายการคุณภาพสื่อสารเซี่ยงไฮ้มีสระยูเรียไม่เกิน ถัดไป:แบบทดสอบความรู้สปาขนาดเล็ก